Diversiteit

Diversiteit betekent verschillen in waarden, normen, attitudes, cultuur, leeftijd, etnische afkomst, geslacht, overtuigen, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur, sociaal-economische positie, kennis en vaardigheden tussen mensen in een samenleving, stad, school, vereniging etc
Mensen verenigen zich in groepen die een of meerdere kenmerken delen en mensen ontlenen hun identiteit ook aan het lidmaatschap van een of meerdere groepen. Groepen worden op allerlei plaatsen en met verschillende doelstellingen gevormd. Sommige groepen zijn daarbij gesloten(het is moeilijk om lid te worden), terwijl andere groepen zich kenmerken door een open instelling.


 

Diversiteit heeft in eerste instantie betrekking op het sociaal participeren van mensen met een veelheid aan achtergronden maar gaat in tweede instantie ook uit van de inzet van de kwaliteiten en mogelijkheden die een ieder heeft om aan de samenleving deel te nemen. 

Wil je met dit thema actief aan de slag dan is het handboek "Meer kleur in de club" een goede leidraad. Dit handboek is in opdracht van de Provincie Limburg samengesteld door Spark Result. Het biedt praktische informatie voor (sport)verenigingen om de deelname van allochtone jeugd en jongeren te bevorderen en allochtonen te werven voor het vrijwillig kader. Je kunt het handboek meer kleur in de club hier downloaden. 

Mocht je hulp willen hebben omtrent dit thema neem dan contact op via h.c.mduysters@kpj-limburg.nl