Jongerenwerk

Jongerenvereniging KPJ Limburg heeft jarenlange ervaring bij het ondersteunen van jongerenorganisaties. Wij bieden een uitgebreid ondersteuningspakket aan.

Zowel leden als niet leden kunnen hiervan gebruik maken.
 
  
De volgende projecten zijn voor de doelgroep jongeren uitgezet:
 
Project ‘Keten in het jeugdwerk’
Jongeren groeperen zich steeds vaker in een particulier jeugdhonk, de zogenaamde keet. Qua veiligheid laten de activiteiten in de ruimtes vaak te wensen over. Binnen dit project wordt een link gelegd tussen del okale jeugd- en jongerenwerkorganisatie(s) en de keten. Doel is enerzijds het tekort aan vrijwilligers te verkleinen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen enanderzijds de veiligheid binnen de keten te verbeteren.
 
Project Talk of the Town
 

Het bij elkaar brengen van gemeenteraadsleden en jongeren zodat over en weer beter inzicht wordt verkregen in de diversiteit van wensen en behoeften van jongeren maar ook in de problemen van jongeren.
Jongeren worden gestimuleerd om zelf mee te denken en bij te dragen aan het oplossen van problemen in hun eigen leeftijdscatogorie in samenwerking met de gemeente waar zij wonen. Doel van dit project dat jongerenparticipatie een structurele plaats gaat innemen in het lokale beleid.