Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

Het doel van dit project is vrijwilligers te ondersteunen bij het veiliger maken van hun activiteiten. Daarmee wordt de kwaliteit van de activiteiten verbeterd en ook de werkomstandigheden van vrijwilligers.

Met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland en het VSB-fonds is een werkmap ontwikkeld en een scholingsaanbod opgezet.

De werkmap is te downloaden via mijn KPJ  De map is ook te bestellen via het kantoor. De kosten bedragen € 12,50 voor leden en € 25,00 voor niet-leden, exclusief verzendkosten.

Naast het uitbrengen van deze werkmap verzorgen wij scholingsactiviteiten rond het thema Veiligheid. Voorbeelden zijn de Instructie Bedrijfshulpverlening (BHV) voor vrijwilligers werkzaam in het jeugd- en jongerenwerk, Veiligheid en kwaliteit met Arbobeleid en de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).

In de dagelijkse praktijk zijn veel vrijwilligersorganisaties zowel bewust als onbewust bezig met het thema veiligheid. Zij proberen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor zowel deelnemers aan activiteiten als voor de eigen vrijwilligers.

Wij ondersteunen vrijwilligersorganisatie bij het opzetten van een goed veiligheidsbeleid. Hoe dit aan te pakken staat uitvoerig beschreven in de werkmap Veiligheid in het Jeugd-en Jongerenwerk. Op het moment dat een lidorganisatie het veiligheidsbeleid goed op orde heeft, verstrekt Jongerenverening KPJ Limburg het Veiligheidsvignet. Vrijwilligers, deelnemers/bezoekers én ouders kunnen er dan vanuit gaan, dat de club qua veiligheid haar zaken goed heeft geregeld.