Werving & binding van vrijwilligers

Voldoende gemotiveerde vrijwilligers vinden en aan je organisatie binden: hoe doe je dat? Deze vraag houdt besturen regelmatig opnieuw bezig. Zeker als het ontbreken van voldoende vrijwilligers een grote zorg is. Met tien handige tips helpen Jongerenvereniging KPJ Limburg en Jeugdwerk Limburg je op weg om vrijwilligers te werven en voor de organisatie te behouden. 

Wij bieden in dit kader aan:

- Het TipTopTien-koffertje.
- Een workshop Vinden en binden van vrijwilligers.
- Ondersteuning door een consulent.

Het TipTopTien-koffertje
In dit handzame koffertje vind je de tien tips in een brochure van 24 pagina’s op pocketformaat, een film op DVD, een affiche met de tien tips en een Quickscan.

Brochure
In de brochure staan de tien tips in een logische volgorde beschreven. Hierdoor is een goede planmatige aanpak mogelijk. Als dat in je eigen situatie beter uitkomt, kunnen de tips ook in een andere volgorde worden toegepast. De tips hebben soms een gedeeltelijke ‘overlap’, waardoor ze op elkaar aansluiten.
Elke tip bevat een korte uitleg, enkele prikkelende vragen en ter verduidelijking twee voorbeeldsituaties; daarvan is er een ‘hoe niet zou moeten’ en een andere ‘hoe het beter zou kunnen’.

De film
De 18 minuten durende film gaat over de dagelijkse praktijk van een gefingeerde jeugdclub. De situaties zijn soms erg overtrokken en daarom nogal komisch, doch vaak heel herkenbaar voor vrijwilligers. Die herkenbaarheid moet vrijwilligers prikkelen om bepaalde onderwerpen binnen de club bespreekbaar te maken en samen te gaan zoeken naar mogelijkheden om zaken te verbeteren.

Het affiche
De tien tips staan verwoord op een A3 affiche dat je in je clubgebouw kunt ophangen.

De Quickscan
Wil je een degelijke analyse maken van het vrijwilligersbeleid binnen je organisatie met daaraan gekoppeld een verbeterplan, dan is deze Quickscan van Civiq hierbij een handig hulpmiddel.

Deze hele set is dus bedoeld om jongerenorganisaties eens kritisch naar zichzelf te laten kijken. Hierbij is voortdurend de vraag aan de orde: ‘Is onze organisatie interessant en aantrekkelijk genoeg voor mensen om bij ons vrijwilligerswerk te komen doen?’
Het TipTopTien-koffertje kan door leden gratis op kantoor worden aangevraagd. Voor niet-leden kost het koffertje 25 euro inclusief verzendkosten.

Workshop Vinden en binden van vrijwilligers