(Bedrijfs)Hulpverlening voor vrijwilligers in het jeugd-en jongerenwerk

Je leert het toepassen van Eerste Hulp, zoals hoe te handelen bij bewusteloosheid en het behandelen van wonden, brandwonden, breuken en verstuiking. Hoe te handelen bij brand en het herkennen van brandstadia, omgaan met kleine blusmiddelen en het organiseren van een ontruiming.

Voor wie is de activiteit bedoeld ?
Deze activiteit is bestemd voor vrijwilligers die werkzaam zijn als leiding of bestuur bij activiteiten voor jeugd en jongeren. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma hebben vrijstelling voor de twee instructieavonden EHBO. Een kopie van dit diploma dient bij aanmelding te worden meegestuurd.
 
Aanleiding
Al heb je activiteiten nog zo goed voorbereid, dan nog kan er altijd iets mis gaan. Het is daarom van belang dat er vrijwilligers zijn die weten hoe te handelen.
 
Wat ken/kun je na afloop ?
Toepassen van Eerste Hulp, zoals hoe te handelen bij bewustzijnsstoornissen en het behandelen van wonden, brandwonden, breuken, verstuiking.
Hoe te handelen bij brand en het herkennen van brandstadia, omgaan met kleine blusmiddelen en het organiseren van een ontruiming.
 
Korte inhoud
De inhoud is gericht op het zich eigen maken van basisvaardigheden met betrekking tot Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Hoe handel je wanneer er zich in de praktijk een ongeluk of andere calamiteit voor doet. Er wordt hoofdzakelijk praktisch geoefend.