Beleidsplan

Voor wie is de activiteit bedoeld?
Voor vrijwilligers op bestuurlijk en uitvoerend niveau die mee willen praten en denken over de toekomst van hun jeugdwerkorganisatie.

Aanleiding
Doordat de maatschappij als maar veranderd, is het voor een vrijwilligersorganisatie belangrijk om een route uit te stippelen hoe hier mee om te gaan en op een positieve manier op in te spelen.

Wat ken/kun je na afloop?
Je hebt nieuwe inzichten verworven over huidige en toekomstige ontwikkelingen. Je weet deze om te zetten naar de situatie van je eigen organisatie. Je weet hoe je een beleidsplan op kunt stellen.

Korte inhoud
Aan de hand van afwisselende oefeningen ga je de huidige organisatie analyseren. Welke zijn de sterke en zwakke kanten? Wat is de gewenste situatie? Met welke invloeden dien je rekening te houden? Na een intensieve discussie wordt er een route uitgestippeld die gevolgd zal gaan worden. Er wordt een prioriteitenlijst samengesteld zodat de volgorde van de voorgenomen activiteiten met elkaar wordt afgesproken. Er wordt een tijdlijn opgesteld en een takenverdeling gemaakt.