Djembee

Voor wie is de activiteit bedoeld?
Deze workshop is bestemd voor vrijwilligers die werkzaam zijn bij een organisatie voor jeugd- en jongerenwerk.

Aanleiding
Je wil kennismaken met muziek uit een andere cultuur en dit eventueel toepassen in de eigen activiteiten.

Wat ken/kun je na afloop?
Je kunt met de drie basisklanken en een drietal ritmes een eigen stuk maken.

Korte inhoud
Eerst wordt geprobeerd om verschillende ritmes onder de knie te krijgen. Daarna worden deze verschillende ritmes gemixt en gespeeld met de totale groep. Tot slot wordt er een eigen stuk gemaakt.

Deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum is 15.