Drama:Theater for kids

Voor wie is de activiteit bedoeld?
Deze workshop is voor groepsleiding bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aanleiding
Vrijwilligers van jeugdwerkorganisaties willen hun aanbod voor de deelnemers aan hun activiteiten verruimen. Met name op het creatieve vlak.

Wat ken/kun je na afloop?
Je leert op welke manieren je bezig kunt zijn met drama. Je krijgt inzicht in de belevingswereld van de kinderen en leert hierbij aan te sluiten. Je krijgt de basisbeginselen van ‘toneelspelen’ aangeleerd en leert hoe je deze over kunt brengen op de kinderen.

Korte inhoud
Er wordt aandacht besteed aan het op basis van geleide fantasie kinderen mee te nemen op een tocht door een wereld die aansluit bij hun belevingswereld. De dramaworkshop sluit aan bij sprookjes, cultureel erfgoed (ridders en kastelen), maar ook bij een thema als ‘pesten’. Er wordt geleerd een ‘rol’ te spelen.

Tijdsduur
Deze workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van elk twee uur.

Deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 10, het maximum aantal deelnemers is 25.

Locatie
Er dient een speelvlak te zijn van minimaal 9m x 9m. Er dient een geluidsinstallatie aanwezig te zijn.