Herhaling (Bedrijfs)Hulpverlening voor vrijwilligers in het jeugd-en jongerenwerk

 
Voor wie is de activiteit bedoeld?
Deze herhaling is bedoeld voor degenen die die cursus (bedrijfs)hulpverlening voor vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk reeds eerder hebben gevolgd.
 
Aanleiding
Al heb je activiteiten nog zo goed voorbereid, dan nóg kan er iets mis gaan. Het is daarom van belang dat er vrijwilligers zijn die dan weten hoe te handelen.
Wat ken/kun je na afloop?
De reeds opgedane kennis en vaardigheden tijdens de eerder gevolgde BHV-training worden nog eens opgefrist. Het gaat hierbij om het toepassen van Eerste Hulp en hoe te handelen bij brand.
 
Korte inhoud
De inhoud is met name praktijkgericht. Er wordt hoofdzakelijk geoefend op hoe te handelen bij bewusteloosheid, het behandelen van wonden, brandwonden, breuken en verstuiking. Verder het herkennen van brandstadia, omgaan met kleine blusmiddelen en het organiseren van een ontruiming.
 
Tijdsduur
2,5 uren.
 
Deelnemers
Minimum 8 en maximum 16.