Instructie verantwoord alcoholbeleid

 
Je wil graag op de hoogte zijn over de wet en regelgeving betreffende het verstrekken van alcoholische dranken. Daarnaast vind je het belangrijk om op verantwoorde wijze je vrijwilligerswerk uit te voeren.
 
Voor wie is de activiteit bedoeld ?
Deze instructie is bedoeld voor vrijwilligers vanaf 18 jaar, die tijdens activiteiten alcoholische dranken verstrekken aan bezoekers.
 
Aanleiding
De Drank- en Horecawet verplicht vrijwilligersorganisaties ertoe, dat tijdens activiteiten waarop alcohol wordt verkocht minimaal een leidinggevende met het diploma of de verklaring Sociale Hygiëne óf een vrijwilliger die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd aanwezig moet zijn.
 
Wat ken/kun je na afloop ?
Je hebt kennis genomen van de eisen uit de drank- en horecawet en je kent de gevaren en risico’s van alcoholgebruik. Daarnaast weet je hoe in moeilijke situaties die voortvloeien uit (overmatig) alcoholgebruik zou moeten handelen.
 
Korte inhoud
De volgende onderwerpen komen in deze instructie aan de orde:
· kennis over alcohol en de gevolgen;
· eigen waarden en normen;
· alcoholwet- en regelgeving;
· bestuursreglement alcoholverstrekking;
· vaardigheidstraining.
 
Aan de hand van videobeelden en een powerpoint-presentatie wordt de diverse onderwerpen uitgelegd. Er is voldoende ruimte voor het inbrengen en bespreken van ieders praktijkervaringen