Omgaan met ongewenste intimiteiten

Voor wie is de activiteit bedoeld?
Deze workshop is voor vrijwilligers die werkzaam zijn als leiding of bestuur bij activiteiten voor jeugd en jongeren.

Aanleiding
Je wilt samen met de andere vrijwilligers van je organisatie ongewenste (seksuele) intimiteiten voorkomen.

Wat ken/kun je na afloop?
Je bent beter in staat met elkaar te bespreken hoe om te gaan met ongewenste (seksuele) intimiteiten en wat wel en niet toelaatbaar is. Je bent in staat om met elkaar een gedragscode te ontwikkelen en vast te leggen in een protocol.

Korte inhoud
De workshop bestaat uit een presentatie over het thema. Daarna wordt in groepjes gediscussieerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De resultaten hiervan worden centraal besproken. Hieruit volgen de ingrediënten voor een protocol ´omgaan met ongewenste (seksuele) intimiteiten´.