Opstellen ontruimings-en noodplannen

Voor wie is de activiteit bedoeld?
Deze activiteit is voor vrijwilligers die werkzaam zijn als leiding of bestuur bij activiteiten voor jeugd en jongeren.

Aanleiding
Ongelukken zitten in een klein hoekje en er bestaat altijd een kans dat je te maken krijgt met een calamiteit. Het is belangrijk om te weten hoe en waar mensen in veiligheid gebracht kunnen worden.

Wat ken/kun je na afloop?
Je kunt een ontruimings- of noodplan opstellen. Je weet wat er allemaal in zo’n plan kan staan. Je kent de taken bij een ontruiming en je weet hoe je deze organiseert.

Korte inhoud
De inhoud is gericht op het tot stand komen van een ontruimings- en/of noodplan. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan situaties die betrekking hebben op een clubgebouw, maar ook daar buiten. Zoals bijvoorbeeld bij een groter evenement op een andere locatie, bijvoorbeeld een bosactiviteit of als je op kamp/bivak gaat.