Reanimatie

 
Voor wie is de activiteit bedoeld?
Deze activiteit is voor vrijwilligers die werkzaam zijn als leiding of bestuur bij activiteiten voor jeugd en jongeren. Deze workshop sluit aan op de bij ons te volgen BHV-training.
 
Aanleiding
Al heb je activiteiten goed voorbereid, dan nog kan er iets mis gaan. Het is daarom van belang dat er vrijwilligers zijn die weten hoe te handelen bij hartfalen.
 
Wat ken/kun je na afloop?
Je kent de techniek(en) van het reanimeren. Je weet in te schatten wanneer er gereanimeerd dient te worden.
 
Korte inhoud
De inhoud is gericht op het zich eigen maken van vaardigheden met betrekking tot reanimatie. De deelnemers bestuderen voor aanvang van de workshop de lesstof, zodat er tijdens de bijeenkomst intensief geoefend kan worden.
 
Tijdsduur
Deze activiteit bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur.
 
Deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum is 12.