Sponsoring

Voor wie is de activiteit bedoeld?
Deze workshop is bestemd voor vrijwilligers die werkzaam zijn bij een organisatie voor jeugd- en jongerenwerk.

Aanleiding
Je bent op zoek naar mogelijkheden om extra euro’s te verdienen voor je organisatie.

Wat ken/kun je na afloop?
Je kunt in kaart brengen waar voor jouw organisatie kansen liggen die tot op heden nog niet zijn benut. Ook kun je een plan van aanpak maken waarin duidelijk is afgesproken wie wat gaat doen en waarvoor verantwoordelijk is.

Korte inhoud
Aan de hand van een korte theoretische inleiding worden mogelijkheden aangereikt om extra gelden te genereren. Er wordt geoefend om na te gaan waar kansen en bedreigingen liggen voor jouw organisatie. Na afloop van de bijeenkomst ontvang je checklists, stappenplannen, schema’s en modellen die je een steuntje in de rug kunnen bieden bij het zoeken naar extra geld en andere middelen.