Veiligheid en kwaliteit met arbobeleid

 
Voor wie is de activiteit bedoeld ?
Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn binnen een vrijwilligersorganisatie.
 
Aanleiding
Je organiseert samen met een groep enthousiaste collega-vrijwilligers activiteiten voor je organisatie. Daarbij vraag je je wel eens af of je alles wel goed hebt geregeld en of je wel veilig genoeg bezig bent. Is de aanpak wel OK?
 
Wat ken/kun je na afloop ?
Na afloop kun je planmatig de veiligheidsaspecten in kaart brengen en weet je hoe je hier verbeteringen in kunt aanbrengen. Over onderdelen waarvan je dit van belang vindt ben je geïnformeerd over de (wettelijke) veiligheidskaders.
 
Korte inhoud
Aan de hand van een Powerpointpresentatie wordt uitgelegd hoe je een risico-inventarisatie (RI&E) en werkplan maakt Ook wordt uitgelegd hoe je dit het beste kunt inpassen binnen je eigen organisatie. Je gaat praktisch aan de slag met het maken van risico-inventarisaties.
In deze workshop wordt ook gekeken naar de (goede) werkomstandigheden voor je vrijwilligers. Deze bepalen voor een groot deel of vrijwilligers graag binnen je organisatie willen werken.
Verder zal worden ingegaan op de onderwerpen Bedrijfshulpverlening en Calamiteitenplan.

 

?