Missie en Visie

Missie
KPJ-Limburg is een provinciale jongerenvereniging vóór jongeren, dóór jongeren.
Het is een netwerkorganisatie actief in de provincie Limburg. Als kennisinstelling en intermediair bemiddelt zij tussen samenwerkpartners (provincie, andere verenigingen, bedrijven) en individuele en verenigde jongeren om te faciliteren in het ontwikkelen en organiseren van sociale activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar in de kleine kernen in Limburg.

Visie
KPJ-Limburg draagt bij aan het vergroten van het woongenot en de sociale ontwikkeling van individuele en verenigde jongeren in kleine kernen in de provincie Limburg.
Hierbij wordt een Provinciaal en Euregionaal netwerk aangeboden, dat faciliteert bij het organiseren van sociale activiteiten georganiseerd door jongeren. Daardoor wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in kleine kernen om daarmee jongeren te binden aan en betrokken te houden bij de provincie Limburg.

 

Download hier het meerjarenbeleidplan 2014-2016.