Nieuws

In Veilige Handen in relatie tot VOG

08-06-2015
Nieuws >>

De zorg voor een veilige omgeving is essentieel als je als organisatie werkt met en voor minderjarigen. Maatregelen nemen om alle vormen van misbruik tegen te gaan zijn daarvan onderdeel. Daarnaast is het van belang adequaat te handelen en juiste begeleiding te geven wanneer een dergelijke situatie zich toch mocht voordoen. Deze avond word door Jongerenvereniging KPJ Limburg en Jeugdwerk Limburg verzorgd. 

De informatiebijeenkomst is op donderdag 25 juni, locatie 't Patronaat, Caulitenstraat 6, St Joost.

Opgeven via info@kpj-limburg.nl 

Deelname is gratis!

Terug